Picture of 邱桂平 hiew qua pin_t
学校特假通告 (02.10.2017,星期一)
by 邱桂平 hiew qua pin_t - Friday, 29 September 2017, 11:21 AM
  致:全体师生

01.10.2017(日)为本校2018年度新生入学考试。

全体教职员于考试当天集中处理监考、评阅等事宜,
经行政会议议决,定02.10.2017(一)为学校特假。

03.10.2017(二)将照常上课。

谨此通知,谢谢。


校长室 启