Picture of 李芊潓 lee shiu hui_t
825义卖会各班摊位介绍
by 李芊潓 lee shiu hui_t - Monday, 19 August 2013, 07:50 AM
  致:各班班导师以及同学

义卖会各班的食物以及游戏摊位介绍,请于本周四(22/8)前电邮给辅导处李芊潓老师shlee@kwanghua.edu.my